Tổng quan thị trường

VNINDEX
KLGD
(Triệu CP)
 
GTGD
(Tỷ VNĐ)
 
Tổng KL
đặt mua
Dư mua
Tổng KL
đặt bán
Dư bán
Mua - Bán Dư mua/
Dư bán

Đơn vị tính:1.000 CP

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua
1 tháng qua
3 tháng qua
6 tháng qua
1 năm qua
Từ đầu năm
Từ lúc
cao nhất

Tổng hợp ngành

Số CP Cao nhất Thấp nhất

Đột biến giá và khối lượng

Mã CK Công ty Giá (VNĐ) Thay đổi giá % Thay đổi
giá
% Thay đổi
KL

Khuyến nghị cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật

Mã CK Giá (VNĐ) Thay đổi Khối lượng (CP) Điểm Khuyến nghị
Mã CK Giá (VNĐ) Thay đổi Khối lượng (CP) Khuyến nghị
Mã CK Giá (VNĐ) Thay đổi Khối lượng (CP) Khuyến nghị

Khuyến nghị cổ phiếu theo phân tích cơ bản

Mã CK Giá (VNĐ) % Thay Đổi P/E EPS P/B BVPS
Mã CK Giá (VNĐ) % Thay Đổi P/E EPS P/B BVPS

Khuyến nghị

  Xem thêm

  Thông tin cổ phiếu

   Xem thêm

   Báo cáo phân tích

    Xem thêm

    Tin tức

     Xem thêm
     X
     Về đầu trang