Hồ sơ doanh nghiệp

X

Cổ phiếu niêm yết và lưu hành

 • Ngày giao dịch đầu tiên
 • Giá ngày GD đầu tiên (VNĐ)
 • KL Niêm yết lần đầu (CP)
 • KL Niêm yết hiện tại (CP)
 • KL Cổ phiếu đang lưu hành (CP)

Thay đổi vốn điều lệ

Thời gianVốn điều lệ (triệu VNĐ)

Cơ cấu sở hữu

Cổ đông Cổ phần % Tỉ lệ

Cổ đông lớn ()

Cổ đông Cổ phần % Tỉ lệ

Cơ cấu lao động ()

Ban lãnh đạo ()

Họ và Tên Chức vụ Thời gian gắn bó

Đại diện pháp luật

Họ và tên
Chức vụ
Số CMND
Thường trú

Đại diện công bố thông tin

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại

Công ty con, liên doanh, liên kết ()

Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu VNĐ)
% Sở hữu

Thông tin thành lập

 • Loại hình công ty
 • Giấy phép thành lập
 • Giấy phép Kinh Doanh
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh chính
 • Mốc lịch sử
 • Trụ sở chính
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Fax
 • Email
 • Website
 • Văn phòng đại diện
 • Logo
Về đầu trang