Tổng quan

X
  • Khối lượng
  • Giá mở cửa
  • Giá đóng cửa
  • Giá cao nhất
  • Giá thấp nhất

Đang giao dịch

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây
* Ghi chú: Khối lượng (CP) | Giá (VNĐ)

Vùng Giá mua:

Vùng Giá bán:

Chỉ số Giá trị
Thấp nhất 52 tuần
Cao nhất 52 tuần
Vốn hóa
Số cổ phiếu lưu hành
Cổ tức gần nhất
Ngày GDKHQ
Ngày trả cổ tức
Chỉ số Giá trị
EPS
ROA
ROE
Đòn bẩy tài chính
P/E
Beta
KL Trung bình 10 ngày

Biểu đồ:

* Ghi chú:
- Giá chứng khoán: VNĐ, Khối lượng giao dịch: CP, Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức: %, Vốn hóa, EPS: Tỷ VNĐ
- Thông tin tài chính: Triệu VNĐ | BVPS, Cổ tức TM: VNĐ | P/E, F P/E, P/B: Lần | ROS, ROA, ROE: %

Hoạt động kinh doanh

Thông tin tài chính cơ bản

Thông tin tài chính cơ bản

Thông tin tài chính cơ bản

Biểu đồ:

Tình hình Tài chính Tóm tắt

Thời gianVốn điều lệ (triệu VNĐ)

Danh sách các công ty cùng ngành

Mã CK Công ty Giá (VNĐ) +/- 1 tuần P/E P/B Lãi cổ tức (%) LN/DT (%) ROE (%)
Về đầu trang