Lọc theo Tăng giảm tỉ lệ %

Sàn
Ngành
Thanh khoản (1.000 CP)
Thrust Up
New High Volume
New High
Thrust Down
New Low Volume
New Low

* Ghi chú:
- Bộ lọc chỉ áp dụng với các doanh nghiệp trên 2 sàn niêm yết HoSE/HSX và HNX
- Dữ liệu được sử dụng trong quá khứ để lọc và được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày
- Bộ lọc để nhà đầu tư tham khảo

X
Tổng:
STT Mã CK Tên công ty Ngành VHTT (Tỷ VNĐ) Giá (VNĐ) Thay đổi +/- % Giá trị GD (VNĐ) Chart
Về đầu trang