Lọc theo Chỉ số động lượng

Sàn
Ngành
Thanh khoản (1.000 CP)
Price ROC
STO - Stochastic Oscillator
MFI - Money Flow Index
ULO - Ultimate Oscillator
%BBs - Percentage Bollinger Bands

* Ghi chú:
- Bộ lọc chỉ áp dụng với các doanh nghiệp trên 2 sàn niêm yết HoSE/HSX và HNX
- Dữ liệu được sử dụng trong quá khứ để lọc và được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày
- Bộ lọc để nhà đầu tư tham khảo

X
Tổng:
STT Mã CK Tên công ty Ngành VHTT (Tỷ VNĐ) Giá (VNĐ) Thay đổi +/- % Giá trị GD (VNĐ) Chart
Về đầu trang