Lịch sử giá

Sàn
Mã CK/Index
Từ ngày
Đến ngày
Khung thời gian

* Ghi chú: KL: khối lượng (CP) | GT: Giá trị (triệu VNĐ) | Giá đóng cửa (VNĐ) | Giá mở cửa (VNĐ) | Giá cao nhất (VNĐ) | Giá thấp nhất (VNĐ) | GT: Giá trị (VNĐ)

Ngày Mã CK Giá đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
KL GT KL GT
Ngày Mã CK Giá đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
KL GT KL GT
Về đầu trang