Thống kê giao dịch

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

Chi tiết

Giá (VNĐ)
Thời gian Giá (VNĐ) Khối lượng lô (CP) Khối lượng
tích lũy (CP)
Tỷ trọng
  • Tham chiếu (VNĐ) -
  • Giá cao nhất (VNĐ) -
  • Giá thấp nhất (VNĐ) -
  • Mở cửa (VNĐ) -
  • Đóng cửa (VNĐ) -
  • Tổng khối lượng (CP) -

Tổng hợp

Giá (VNĐ) Khối lượng (CP) Tỷ trọng

Đồ thị

Về đầu trang