Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Sàn giao dịch
Từ ngày
Đến ngày

Tổng hợp toàn thị trường

  Mua Bán Mua - Bán
Khối lượng (CP)
% KL toàn thị trường
 
Giá trị GD (VNĐ)
% GT toàn thị trường
 

Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng

Thống kê giao dịch top

- Dữ liệu bao gồm giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận của nhà đầu tư nước ngoài
- Giao dịch theo tuần: Dữ liệu được tính trong 7 ngày
- Giao dịch theo tháng: Dữ liệu được tính trong 1 tháng

Mua ròng khối lượng

Thời gian Mã CK Khối lượng (CP) Giá trị (ĐVT: 1.000 VNĐ)
Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán Mua Bán
Thời gian Mã CK Khối lượng (CP) Giá trị (ĐVT: 1.000 VNĐ)
Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán Mua Bán

Bán ròng khối lượng

Thời gian Mã CK Khối lượng (CP) Giá trị (ĐVT: 1.000 VNĐ)
Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán Mua Bán
Thời gian Mã CK Khối lượng (CP) Giá trị (ĐVT: 1.000 VNĐ)
Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán Mua Bán

Mua ròng giá trị

Thời gian Mã CK Khối lượng (CP) Giá trị (ĐVT: 1.000 VNĐ)
Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán Mua Bán
Thời gian Mã CK Khối lượng (CP) Giá trị (ĐVT: 1.000 VNĐ)
Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán Mua Bán

Bán ròng giá trị

Thời gian Mã CK Khối lượng (CP) Giá trị (ĐVT: 1.000 VNĐ)
Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán Mua Bán
Thời gian Mã CK Khối lượng (CP) Giá trị (ĐVT: 1.000 VNĐ)
Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán Mua Bán
Về đầu trang