Doanh nghiệp cùng ngành

X
Sàn giao dịch
48 doanh nghiệp cùng ngành
Dữ liệu ngày
Hiển thịKết quả đầu tiên
Mã CK Đóng cửa (VNĐ) +/- % Giá cao nhất (VNĐ) Giá thấp nhất (VNĐ) Khối lượng (CP) Giá trị GD
(Triệu VNĐ)
Nước ngoài mua (CP) Nước ngoài bán (CP) Vốn hóa TT
(Triệu VNĐ)
P/E P/B
Không có thông tin hiển thị

Kết quả tra cứu (Không tính VNM): 10

So sánh nhanh
Mã CK Đóng cửa (VNĐ) +/- % Giá cao nhất (VNĐ) Giá thấp nhất (VNĐ) Khối lượng (CP) Giá trị GD
(Triệu VNĐ)
Nước ngoài mua (CP) Nước ngoài bán (CP) Vốn hóa TT
(Triệu VNĐ)
P/E P/B
Về đầu trang